Δευτέρα, 26 Μαΐου 2008

Μαγικά στα Windows

  • Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα φάκελο με τα εξής ονόματα:
CON, PRN, AUX, CLOCK$, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9
(Οι παραπάνω καταλήξεις είναι αρχείων των Windows και για αυτό δε γίνεται να χρησιμοποιηθούν για την ονομασία φακέλων)
  • Γράψτε στο Word: =rand(200,99) και πατήστε Enter
  • Ανοίξτε το σημειωματάριο και γράψτε: bush hid the facts
Αποθηκεύστε το και ανοίξτε το ξανά

Δεν υπάρχουν σχόλια: