Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου 2008

Διάφορα site της Google

http://www.google.com/microsoft
http://www.google.com/linux
http://www.google.com/mac                        http://www.google.com/bsd 

http://www.google.com/intl/xx-bork/
http://www.google.com/intl/xx-elmer/
http://www.google.com/intl/xx-piglatin/
http://www.google.com/intl/xx-hacker/
http://www.google.com/intl/xx-elmer/          http://www.google.com/intl/xx-klingon/

Κατασκευασμένα βέβαια από τους προγραμματιστές της google.           

Δεν υπάρχουν σχόλια: