Σάββατο, 16 Φεβρουαρίου 2008

Αριστερά, οι σημειώσεις είναι της κ.Ανδρεαδάκη.
Δεξιά, τα σχόλια του Κακούρη αναφέρονται στον Δ.Σολωμό.....

Δεν υπάρχουν σχόλια: