Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2008

Ελεύθερο "σερφάρισμα" και στο Άγιο Όρος


Τη χερσόνησο του Άθω επέλεξε ο ΟΤΕ για να εφαρμόσει ένα από τα πιλοτικά προγράμματά του, το WiMAX, που προσφέρει καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Τη χερσόνησο του Άθω επέλεξε ο ΟΤΕ για να εφαρμόσει ένα από τα πιλοτικά προγράμματά του, το WiMAX, που προσφέρει καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις στην πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Το δίκτυο WiMAX προσφέρει πλέον στους μοναχούς του Αγίου Όρους τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, παρά την απουσία εγκατεστημένου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας, εφαρμόζοντας μάλιστα πηγές ενέργειας φιλικές προς το περιβάλλον. Η συνεχής λειτουργία του πιλοτικού δικτύου θα εξασφαλίζεται με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ηλιακής και αιολικής.

Συνολικά έχουν εγκατασταθεί έξι σταθμοί βάσης με εμβέλεια 50 χιλιομέτρων, οι οποίοι καλύπτουν την πλειοψηφία των Μονών του Αγίου Όρους. Οι πρώτοι χρήστες με ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στο Διαδίκτυο έχουν ήδη συνδεθεί επιτυχώς στις έξι μεγάλες Μονές, στην Αθωνιάδα Σχολή και στην Ιερά Επιστασία της Αθωνικής Πολιτείας.

Το δίκτυο WiMAX, που λειτουργεί στην αρχική του φάση στο Άγιο Όρος, έχει εγκατασταθεί στην Ανατολική Αττική και την Ιπποκράτειο Πολιτεία, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ευρυζωνικής πρόσβασης είτε σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση είτε η πρόσβαση δεν επιτρέπει την παροχή ικανοποιητικών ταχυτήτων.

Η πρωτοβουλία του ΟΤΕ για το WiMAX ήταν μια πολύ πρακτική σκέψη όχι μόνο για τη διευκόλυνση των απομοκομένων από την τεχνολογία μοναστηρίων του Αγίου Όρους, αλλά εξυπυρετεί ταυτόχρονα και την προσπάθεια των περιβαλλοντολογικών οργανισμών για την προστασία του περιβάλλοντος, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αναφέρθηκαν και νωρίτερα.
Πηγή: cosmo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: